James Harvey Basham
Birth date:
24 JUL 1883
Birth place:
, , ,
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,

Basham Family

Parents:
Father: Jonathan Reed Basham
Mother: Nancy Jane Jenkins
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Charles Moman Basham
Daniel Dave Basham
Nathan Garfield Basham
Mary Alice Basham
Octavy F Basham
John William Will Basham
James Harvey Basham
Nancy Jane Ginnie Basham
Sallie B. Basham
Ezra Powell Basham
Children: