Gurne MacDuibhn
Birth date:
1008
Birth place:
Normandy, Normandy, France, France
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,

MacDuibhn Family

Parents:
Father: Diarmid Macduibhn
Mother: Grain o Niel
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Duina Drivbhne MacDuibhn
Arthur Armberg MacDuibhn
Duina MacDiubh Drivbhne
Deivbhne Macduibhn
Drivbhne Macduibhn
Malcolm Duibhn
Duina or Drivbhne MacDiubhn
Bethoc Na Duibhn
Dwibhne Duina Macduibhn
Berthoc Na Duibhn
Gurne MacDuibhn
Arthur Armberg Macduibhn
Children: