Tobias Aueracher Godshalk
Birth date:
Birth place:
, , ,
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,

Godshalk Family

Parents:
Father: Jacob Godshalk
Mother: Elizabeth Aueracher
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Brother Levi Aueracher Godshalk
Sister Carolina Aueracher Godshalk
Sister Malitta Aueracher Godshalk
Sister Mary Ann Aueracher Godshalk
Sister Fridaricka Aueracher Godshalk
Sister Clarissa Aueracher Godshalk
Brother Lindorh Aueracher Godshalk
Brother Brazilla Aueracher Godshalk
Sister Christina Aueracher Godshalk
Brother Tobias Aueracher Godshalk
Brother Yrmandos Aueracher Godshalk
Brother Mano Somn Aueracher Godshalk
Children: