Sarah Kohli Godshalk
Birth date:
28 APR 1859
Birth place:
, , ,
 
Death date:
  3 APR 1866
Death place:
  , , ,

Godshalk Family

Parents:
Father: Samuel Kulp Godshalk
Mother: Rebecca Kohli
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Sarah Kohli Godshalk
Anna Kohli Godshalk
John Kohli Godshalk
James Kohli Godshalk
Children: