Samuel Kelly Godshalk
Birth date:
Birth place:
, , ,
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,

Godshalk Family

Parents:
Father: Samuel Hendricks Godshalk
Mother: Sydney Kelly
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Brother Samuel Kelly Godshalk
Sister Mary Kelly Godshalk
Brother John Kelly Godshalk
Brother Benjamin Kelly Godshalk
Sister Frances Kelly Godshalk
Sister Rachel Kelly Godshalk
Sister Christiana Kelly Godshalk
Brother William Kelly Godshalk
Sister Sidney Kelly Godshalk
Sister Margaret Kelly Godshalk
Children: