Samuel Kelly Godshalk
Birth date:
Birth place:
, , ,
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,

Godshalk Family

Parents:
Father: Samuel Hendricks Godshalk
Mother: Sydney Kelly
Spouse:
Spouse:
 
Siblings:
Samuel Kelly Godshalk
Mary Kelly Godshalk
John Kelly Godshalk
Benjamin Kelly Godshalk
Frances Kelly Godshalk
Rachel Kelly Godshalk
Christiana Kelly Godshalk
William Kelly Godshalk
Sidney Kelly Godshalk
Margaret Kelly Godshalk
Children: